Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5

ระบบงาน

กลุ่มงานฯปฏิทินวิชาการ

ห้องเกียรติยศ


กิจกรรม

Link น่าสนใจ


สถิติผู้เข้าชม

451113
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
93
12
644
447252
6476
7899
451113

Your IP: 54.91.121.255
Server Time: 2019-04-24 04:23:21
Visitors Counter

 

วิสัยทัศน์

     องค์กรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำงานพระราชดำริ มุ่งพัฒนาสู่มิติสากล

 

พันธกิจ

     1. จัดแหล่งเรียนรู้สู่ยุค ICT
     2. สร้างเสริมคนดีมีจริยธรรม
     3. ผู้นำด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจัย
     4. สร้างเครือข่ายวิชาการ กิจกรรม และภาษา
     5. มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

 เป้าหมาย

     1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
     2. ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
     3. ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคมและประเทศชาติ
     4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
     5. ผู้เรียนและครูมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

เอกสารบุคลากร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555